دسته‌بندی:

zemplínske nárečie

تصديق zemplínske nárečie تلفظ ها

 • družbovsky تلفظ družbovsky [sk]
 • ďugov تلفظ ďugov [sk]
 • dumac تلفظ dumac [sk]
 • dupľa تلفظ dupľa [sk]
 • dušene تلفظ dušene [sk]
 • dušic تلفظ dušic [sk]
 • ضبط تلفظ dvacec dvacec [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dvanac dvanac [sk] در انتظار تلفظ
 • dvasto تلفظ dvasto [sk]
 • dze تلفظ dze [sk]
 • ضبط تلفظ dzeci dzeci [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dzeckom dzeckom [sk] در انتظار تلفظ
 • dzedo تلفظ dzedo [sk]
 • ضبط تلفظ dzedu dzedu [sk] در انتظار تلفظ
 • dzedzina تلفظ dzedzina [sk]
 • dzeka تلفظ dzeka [sk]
 • dzešec تلفظ dzešec [sk]
 • dzevec تلفظ dzevec [sk]
 • dzevecto تلفظ dzevecto [sk]
 • ضبط تلفظ dzevedzešat dzevedzešat [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dzevetnac dzevetnac [sk] در انتظار تلفظ
 • dzifčata تلفظ dzifčata [sk]
 • dzifka تلفظ dzifka [sk]
 • dzigac تلفظ dzigac [sk]
 • dzigačka تلفظ dzigačka [sk]
 • dzignuta تلفظ dzignuta [sk]
 • dzindzik تلفظ dzindzik [sk]
 • dzivčata تلفظ dzivčata [sk]
 • dzivče تلفظ dzivče [sk]
 • dzivka تلفظ dzivka [sk]
 • džmuric تلفظ džmuric [sk]
 • džmurkac تلفظ džmurkac [sk]
 • džubanina تلفظ džubanina [sk]
 • dzvere تلفظ dzvere [sk]
 • džveritko تلفظ džveritko [sk]
 • džviratko تلفظ džviratko [sk]
 • fajta تلفظ fajta [hu]
 • falat تلفظ falat [hu]
 • fartuch تلفظ fartuch [pl]
 • ضبط تلفظ fartucha fartucha [sk] در انتظار تلفظ
 • firhang تلفظ firhang [yi]
 • firhangy تلفظ firhangy [sk]
 • firhant تلفظ firhant [sk]
 • fraj تلفظ fraj [sk]
 • frajir تلفظ frajir [sk]
 • frajirka تلفظ frajirka [sk]
 • frajľa تلفظ frajľa [sk]
 • ضبط تلفظ friško friško [sk] در انتظار تلفظ
 • frišno تلفظ frišno [cs]
 • funduš تلفظ funduš [sk]
 • furik تلفظ furik [hu]
 • furt تلفظ furt [de]
 • gaľiba تلفظ gaľiba [sk]
 • gamba تلفظ gamba [it]
 • gamby تلفظ gamby [sk]
 • garadiče تلفظ garadiče [sk]
 • gargala تلفظ gargala [sk]
 • glupa تلفظ glupa [sr]
 • glupota تلفظ glupota [sk]
 • glupy تلفظ glupy [sk]
 • graty تلفظ graty [pl]
 • gris تلفظ gris [fr]
 • ضبط تلفظ harčički harčički [sk] در انتظار تلفظ
 • harčok تلفظ harčok [sk]
 • het تلفظ het [af]
 • ضبط تلفظ hetka hetka [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hľedaj hľedaj [sk] در انتظار تلفظ
 • hocľem تلفظ hocľem [sk]
 • ضبط تلفظ hodzinka hodzinka [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hoľak hoľak [sk] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hoľaku hoľaku [sk] در انتظار تلفظ
 • hrac تلفظ hrac [sk]
 • hura تلفظ hura [eu]
 • Hure تلفظ Hure [de]
 • hutor تلفظ hutor [sk]
 • hutoric تلفظ hutoric [sk]
 • hutoril تلفظ hutoril [sk]
 • ضبط تلفظ hutorime hutorime [sk] در انتظار تلفظ
 • idz تلفظ idz [sk]
 • idze تلفظ idze [sk]
 • idzeme تلفظ idzeme [sk]
 • idzeš تلفظ idzeš [sk]
 • isc تلفظ isc [sk]
 • išče تلفظ išče [sk]
 • išol تلفظ išol [sk]
 • jak تلفظ jak [pl]
 • jarok تلفظ jarok [sk]
 • jaščurka تلفظ jaščurka [sk]
 • ضبط تلفظ jedenasc jedenasc [sk] در انتظار تلفظ
 • ješiň تلفظ ješiň [sk]
 • joho (jeho) تلفظ joho (jeho) [sk]
 • jojčec تلفظ jojčec [sk]
 • jomu (jemu) تلفظ jomu (jemu) [sk]
 • kalap تلفظ kalap [hu]
 • kamiň تلفظ kamiň [sk]
 • kapurkova تلفظ kapurkova [sk]
 • karčma تلفظ karčma [sk]
 • karmic تلفظ karmic [en]
 • kediška تلفظ kediška [sk]
 • Kedz تلفظ Kedz [sk]