دسته‌بندی:

tourist attraction

تصديق tourist attraction تلفظ ها