دسته بندی:

toponimy (tt)

تصديق toponimy (tt) تلفظ ها