دسته‌بندی:

toponimy (ba)

تصديق toponimy (ba) تلفظ ها