دسته‌بندی:

Tarde(Tàranto)

تصديق Tarde(Tàranto) تلفظ ها

  • tarde تلفظ tarde [es]