دسته‌بندی:

sedimentary

تصديق sedimentary تلفظ ها