دسته‌بندی:

sąvoka: anatomija

تصديق sąvoka: anatomija تلفظ ها