دسته‌بندی:

przymiotnik l. mn.

تصديق przymiotnik l. mn. تلفظ ها