دسته‌بندی:

przymiotnik

تصديق przymiotnik تلفظ ها