دسته‌بندی:

przestań ~ nam ~

تصديق przestań ~ nam ~ تلفظ ها