دسته‌بندی:

proximate animate singular demonstrative pronoun

تصديق proximate animate singular demonstrative pronoun تلفظ ها

  • awa تلفظ awa [pap]