دسته‌بندی:

pres. di porre

تصديق pres. di porre تلفظ ها

  • Pongo تلفظ Pongo [it]