دسته‌بندی:

places in Estonia

تصديق places in Estonia تلفظ ها

 • vara تلفظ vara [sv]
 • tapa تلفظ tapa [es]
 • Elva تلفظ Elva [et]
 • Tartu تلفظ Tartu [fi]
 • tori تلفظ tori [fi]
 • viljandi تلفظ viljandi [et]
 • turba تلفظ turba [la]
 • aste تلفظ aste [fi]
 • Lelle تلفظ Lelle [sv]
 • ardu تلفظ ardu [fr]
 • Salme تلفظ Salme [fi]
 • vinni تلفظ vinni [hu]
 • puka تلفظ puka [haw]
 • kamari تلفظ kamari [fi]
 • hulja تلفظ hulja [sr]
 • valga تلفظ valga [es]
 • Orava تلفظ Orava [cs]
 • ikla تلفظ ikla [mt]
 • kallaste تلفظ kallaste [et]
 • alu تلفظ alu [fr]
 • Nõo تلفظ Nõo [et]
 • helme تلفظ helme [et]