دسته‌بندی:

pedestrian language

تصديق pedestrian language تلفظ ها

 • rakista تلفظ rakista [tl]
 • galaero تلفظ galaero [tl]
 • Wais تلفظ Wais [tl]
 • cheng تلفظ cheng [tl]
 • batuta تلفظ batuta [tl]
 • ضبط تلفظ yut yut [tl] در انتظار تلفظ
 • le Dakota تلفظ le Dakota [fr]
 • Watusi تلفظ Watusi [pt]
 • chugi تلفظ chugi [tl]
 • donselya تلفظ donselya [tl]
 • dyingle تلفظ dyingle [tl]
 • ضبط تلفظ gasmati gasmati [tl] در انتظار تلفظ
 • gaso تلفظ gaso [eo]
 • gatas تلفظ gatas [tl]
 • ضبط تلفظ gatogs gatogs [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ginobasan ginobasan [tl] در انتظار تلفظ
 • gising تلفظ gising [tl]
 • ضبط تلفظ globil globil [tl] در انتظار تلفظ
 • golay تلفظ golay [tl]
 • golets تلفظ golets [tl]
 • goli تلفظ goli [tl]
 • goyo تلفظ goyo [tl]
 • ضبط تلفظ gurdoy gurdoy [tl] در انتظار تلفظ
 • hala-hala تلفظ hala-hala [tl]
 • haliparot تلفظ haliparot [tl]
 • ضبط تلفظ hanip hanip [tl] در انتظار تلفظ
 • harang تلفظ harang [tl]
 • ضبط تلفظ harbat harbat [tl] در انتظار تلفظ
 • harot تلفظ harot [tl]
 • ضبط تلفظ hatsipatitsi hatsipatitsi [tl] در انتظار تلفظ
 • haybol تلفظ haybol [tl]
 • hihirit تلفظ hihirit [tl]
 • hindot تلفظ hindot [tl]
 • hulidap تلفظ hulidap [tl]
 • ihi تلفظ ihi [tl]
 • inindyan تلفظ inindyan [tl]
 • iri تلفظ iri [tl]
 • iskor تلفظ iskor [tl]
 • iskurukutoy تلفظ iskurukutoy [tl]
 • ضبط تلفظ ismak ismak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ isoy isoy [tl] در انتظار تلفظ
 • jabong تلفظ jabong [tl]
 • jagan تلفظ jagan [tl]
 • jamming تلفظ jamming [tl]
 • Japayuki تلفظ Japayuki [tl]
 • jaya-jaya تلفظ jaya-jaya [tl]
 • jepoy تلفظ jepoy [tl]
 • ضبط تلفظ jigjig jigjig [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jije jije [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jimbula jimbula [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jokard jokard [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ joksay joksay [tl] در انتظار تلفظ
 • jologs تلفظ jologs [tl]
 • ضبط تلفظ jongget jongget [tl] در انتظار تلفظ
 • jontay تلفظ jontay [tl]
 • josko تلفظ josko [tl]
 • jowa تلفظ jowa [tl]
 • jowawitz تلفظ jowawitz [tl]
 • ضبط تلفظ juksan juksan [tl] در انتظار تلفظ
 • junti تلفظ junti [tl]
 • juntis تلفظ juntis [tl]
 • kadyot تلفظ kadyot [tl]
 • kantot تلفظ kantot [tl]
 • kelot تلفظ kelot [tl]
 • kofa تلفظ kofa [ha]
 • kokak تلفظ kokak [tl]
 • kosing تلفظ kosing [sv]
 • kotong تلفظ kotong [tl]
 • landi تلفظ landi [is]
 • ضبط تلفظ malmal malmal [tl] در انتظار تلفظ
 • mamam تلفظ mamam [tl]
 • manay تلفظ manay [tl]
 • ضبط تلفظ maroyat maroyat [tl] در انتظار تلفظ
 • maryjones تلفظ maryjones [tl]
 • naka-high تلفظ naka-high [tl]
 • olat تلفظ olat [tl]
 • ضبط تلفظ onon onon [tl | fuc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ oring oring [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ osep osep [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ otnak otnak [tl] در انتظار تلفظ
 • oyab تلفظ oyab [tl]
 • palpak تلفظ palpak [tl]
 • pampam تلفظ pampam [tl]
 • parak تلفظ parak [tl]
 • pards تلفظ pards [tl]
 • patok تلفظ patok [tl]
 • pinger تلفظ pinger [ia]
 • pogi تلفظ pogi [tl]
 • praning تلفظ praning [tl]
 • promdi تلفظ promdi [tl]
 • prosti تلفظ prosti [tl]
 • rumatsada تلفظ rumatsada [tl]
 • scoba تلفظ scoba [tl]
 • sengot تلفظ sengot [tl]
 • sikyo تلفظ sikyo [tl]
 • sinapak تلفظ sinapak [tl]
 • sondo تلفظ sondo [it]
 • syota تلفظ syota [tl]
 • talo تلفظ talo [fi]
 • ضبط تلفظ tandyent tandyent [tl] در انتظار تلفظ