دسته‌بندی:

patriotismo

تصديق patriotismo تلفظ ها