دسته‌بندی:

Numerais ordinais

تصديق Numerais ordinais تلفظ ها