دسته‌بندی:

nombres de personas

تصديق nombres de personas تلفظ ها

  • Martin تلفظ Martin [de]
  • Joan تلفظ Joan [en]
  • Dani تلفظ Dani [nl]
  • Abner تلفظ Abner [es]
  • Asdrúbal تلفظ Asdrúbal [es]
  • Nazaret تلفظ Nazaret [he]
  • ضبط تلفظ Cthemas Cthemas [fr] در انتظار تلفظ