دسته‌بندی:

NATO phonetic alphabet

تصديق NATO phonetic alphabet تلفظ ها