دسته‌بندی:

Nara period

تصديق Nara period تلفظ ها