دسته‌بندی:

muñeca

تصديق muñeca تلفظ ها

  • Handgelenk تلفظ Handgelenk [de]
  • مچ دست تلفظ مچ دست [fa]
  • ponyèt تلفظ ponyèt [ht]
  • ponhet تلفظ ponhet [oc]
  • eskumutur تلفظ eskumutur [eu]
  • καρπού تلفظ καρπού [el]
  • ضبط تلفظ pepé pepé [rap] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ polzu polzu [co] در انتظار تلفظ