دسته‌بندی:

medicine

تصديق medicine تلفظ ها

 • àcid valproic تلفظ àcid valproic [ca]
 • acid-fast bacillus تلفظ acid-fast bacillus [en]
 • acid-fast stain تلفظ acid-fast stain [en]
 • acidi grassi تلفظ acidi grassi [it]
 • acido acetilsalicilico تلفظ acido acetilsalicilico [it]
 • acil tıp teknisyeni تلفظ acil tıp teknisyeni [tr]
 • ضبط تلفظ açıklanamayan değişken açıklanamayan değişken [tr] در انتظار تلفظ
 • açıklayıcı değişken تلفظ açıklayıcı değişken [tr]
 • acne rosacea تلفظ acne rosacea [en]
 • acrochordon تلفظ acrochordon [en]
 • acrodermatitis تلفظ acrodermatitis [es]
 • acrodermatitis enteropathica تلفظ acrodermatitis enteropathica [en]
 • ACTH تلفظ ACTH [ca]
 • actinism تلفظ actinism [en]
 • ADA deficiency تلفظ ADA deficiency [en]
 • Adams-Stokes-Anfall تلفظ Adams-Stokes-Anfall [de]
 • adenektomi تلفظ adenektomi [tr]
 • ضبط تلفظ adenektopi adenektopi [tr] در انتظار تلفظ
 • adenit تلفظ adenit [tr]
 • adenographic تلفظ adenographic [en]
 • ضبط تلفظ adenohipofiz adenohipofiz [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adenoidit adenoidit [tr] در انتظار تلفظ
 • adenoids تلفظ adenoids [en]
 • ضبط تلفظ adenoit adenoit [tr] در انتظار تلفظ
 • adenokarsinom تلفظ adenokarsinom [tr]
 • Adenokarzinom تلفظ Adenokarzinom [de]
 • adenological تلفظ adenological [en]
 • adenologist تلفظ adenologist [en]
 • adenom تلفظ adenom [tr]
 • adenoma sebaceum تلفظ adenoma sebaceum [en]
 • adenomatös تلفظ adenomatös [de]
 • ضبط تلفظ adenomiyozis adenomiyozis [tr] در انتظار تلفظ
 • adenopathy تلفظ adenopathy [en]
 • ضبط تلفظ adenopati adenopati [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adenotomi adenotomi [tr] در انتظار تلفظ
 • Adenotomie تلفظ Adenotomie [de]
 • ضبط تلفظ adenotonsillektomi adenotonsillektomi [tr] در انتظار تلفظ
 • adenozin difosfat تلفظ adenozin difosfat [tr]
 • adenozin monofosfat تلفظ adenozin monofosfat [tr]
 • adenozin trifosfat تلفظ adenozin trifosfat [tr]
 • åderlåtning تلفظ åderlåtning [sv]
 • ضبط تلفظ adermogenez adermogenez [tr] در انتظار تلفظ
 • adezif kapsülit تلفظ adezif kapsülit [tr]
 • adhalin تلفظ adhalin [en]
 • adictivo تلفظ adictivo [es]
 • Adnexitis تلفظ Adnexitis [de]
 • Adnextumor تلفظ Adnextumor [de]
 • adrenal تلفظ adrenal [en]
 • adrenal bez تلفظ adrenal bez [tr]
 • adrenal hiperplazi تلفظ adrenal hiperplazi [tr]
 • ضبط تلفظ adrenal korteks adrenal korteks [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adrenal virilizm adrenal virilizm [tr] در انتظار تلفظ
 • adrenalektomi تلفظ adrenalektomi [tr]
 • adrenalin تلفظ adrenalin [en]
 • adrenalina تلفظ adrenalina [es]
 • ضبط تلفظ adrenarş adrenarş [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adrenerjik adrenerjik [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adrenerjik blokaj adrenerjik blokaj [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adrenerjik reseptör adrenerjik reseptör [tr] در انتظار تلفظ
 • adrenogenital sendrom تلفظ adrenogenital sendrom [tr]
 • ضبط تلفظ adrenokortikotrofik adrenokortikotrofik [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adrenokortikotrofik hormon adrenokortikotrofik hormon [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adrenokortikotrofin adrenokortikotrofin [tr] در انتظار تلفظ
 • adrenokortikotropik hormon تلفظ adrenokortikotropik hormon [tr]
 • adrenokortikotropin تلفظ adrenokortikotropin [tr]
 • adrenolytisch تلفظ adrenolytisch [de]
 • ضبط تلفظ adsorban adsorban [tr] در انتظار تلفظ
 • Advil تلفظ Advil [fr]
 • aeroallergen تلفظ aeroallergen [de]
 • aerojen تلفظ aerojen [tr]
 • aerojenik تلفظ aerojenik [tr]
 • aerosol تلفظ aerosol [en]
 • Aesclepius تلفظ Aesclepius [en]
 • aesculapian تلفظ aesculapian [en]
 • afazi تلفظ afazi [tr]
 • aferent تلفظ aferent [ca]
 • ضبط تلفظ aferent yol aferent yol [tr] در انتظار تلفظ
 • affektif bozukluk تلفظ affektif bozukluk [tr]
 • afferent تلفظ afferent [en]
 • afta تلفظ afta [hu]
 • ağaçkıran تلفظ ağaçkıran [tr]
 • agas تلفظ agas [ilo]
 • ضبط تلفظ agenezi agenezi [tr] در انتظار تلفظ
 • ageusia تلفظ ageusia [en]
 • aggravieren تلفظ aggravieren [de]
 • ضبط تلفظ aglütinojen aglütinojen [tr] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agnozi agnozi [tr] در انتظار تلفظ
 • Ägophonie تلفظ Ägophonie [de]
 • agözi تلفظ agözi [tr]
 • agranulocytoza تلفظ agranulocytoza [pl]
 • Ağrı تلفظ Ağrı [tr]
 • Agrypnie تلفظ Agrypnie [de]
 • ağtabaka bozukluğu تلفظ ağtabaka bozukluğu [tr]
 • ailevi Akdeniz ateşi تلفظ ailevi Akdeniz ateşi [tr]
 • aixarop تلفظ aixarop [ca]
 • Akalkulie تلفظ Akalkulie [de]
 • Akathisie تلفظ Akathisie [de]
 • akatizi تلفظ akatizi [tr]
 • akciğer embolisi تلفظ akciğer embolisi [tr]
 • Akdeniz anemisi تلفظ Akdeniz anemisi [tr]