دسته‌بندی:

letras del alfabeto

تصديق letras del alfabeto تلفظ ها

  • ç تلفظ ç [tr]