دسته‌بندی:

kalbos dalis (daiktavardis m.)

تصديق kalbos dalis (daiktavardis m.) تلفظ ها

  • sodo تلفظ sodo [it]