دسته‌بندی:

instruments

تصديق instruments تلفظ ها

  • Cornett تلفظ Cornett [en]
  • Electric Cymbalum تلفظ Electric Cymbalum [en]
  • Trychel تلفظ Trychel [en]
  • κλαπατσίμπαλα تلفظ κλαπατσίμπαλα [el]
  • ادات تلفظ ادات [fa]
  • xalam تلفظ xalam [sw]
  • ضبط تلفظ Sampho Sampho [km] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ sarod sarod [hi] در انتظار تلفظ