دسته‌بندی:

ind. pres. di bastare

تصديق ind. pres. di bastare تلفظ ها

  • basto تلفظ basto [pt]