دسته‌بندی:

his/her tailbone

تصديق his/her tailbone تلفظ ها