دسته‌بندی:

gamta/ekologija/klimatas: sąvoka /frazė

تصديق gamta/ekologija/klimatas: sąvoka /frazė تلفظ ها