دسته‌بندی:

flora: įv. augmenija /miškai

تصديق flora: įv. augmenija /miškai تلفظ ها