دسته‌بندی:

fisionomía.

تصديق fisionomía. تلفظ ها