دسته‌بندی:

female first names

تصديق female first names تلفظ ها

 • Annelise تلفظ Annelise [de]
 • Arthurine تلفظ Arthurine [fr]
 • Bronka تلفظ Bronka [pl]
 • Dinah تلفظ Dinah [pt]
 • ضبط تلفظ Iminathi Iminathi [xh | zu] در انتظار تلفظ
 • Katinka تلفظ Katinka [de]
 • ضبط تلفظ Lisebo Lisebo [st] در انتظار تلفظ
 • Malwine تلفظ Malwine [de]
 • Margot تلفظ Margot [fr]
 • Margrit تلفظ Margrit [de]
 • ضبط تلفظ Хажытмаа Хажытмаа [tyv] در انتظار تلفظ