دسته‌بندی:

female first name

تصديق female first name تلفظ ها

 • Wandzia تلفظ Wandzia [pl]
 • تهانى تلفظ تهانى [ar]
 • Marcjanna تلفظ Marcjanna [pl]
 • Thisbe تلفظ Thisbe [en]
 • Danuśka تلفظ Danuśka [pl]
 • Wiktoryna تلفظ Wiktoryna [pl]
 • Marcele تلفظ Marcele [pt]
 • Maša تلفظ Maša [hr]
 • Toyoko تلفظ Toyoko [ja]
 • Marcelina تلفظ Marcelina [pl]
 • Хильде تلفظ Хильде [ru]
 • Bertta تلفظ Bertta [fi]
 • Lojzka تلفظ Lojzka [sl]
 • Andzia تلفظ Andzia [pl]
 • Zojka تلفظ Zojka [pl]
 • Waltraut تلفظ Waltraut [de]
 • Ewę تلفظ Ewę [pl]
 • Blandyna تلفظ Blandyna [pl]
 • Klaudine تلفظ Klaudine [de]
 • Berenika تلفظ Berenika [pl]
 • Hallveig تلفظ Hallveig [is]
 • Bogusława تلفظ Bogusława [pl]
 • זיסל تلفظ זיסל [yi]
 • Frančiška تلفظ Frančiška [sl]
 • Leontyna تلفظ Leontyna [pl]
 • Lalita تلفظ Lalita [hi]
 • Tončka تلفظ Tončka [sl]
 • Letycja تلفظ Letycja [pl]
 • Inajara تلفظ Inajara [pt]
 • Janeczko تلفظ Janeczko [pl]
 • Teodozja تلفظ Teodozja [pl]
 • Kalala تلفظ Kalala [haw]
 • Deragh تلفظ Deragh [en]
 • Eeva Ahtisaari تلفظ Eeva Ahtisaari [fi]
 • Tomira تلفظ Tomira [pl]
 • Bogna تلفظ Bogna [pl]
 • Longina تلفظ Longina [pl]
 • Tereska تلفظ Tereska [pl]
 • [Yvona] Iwona تلفظ [Yvona] Iwona [pl]
 • Hieronima تلفظ Hieronima [pl]
 • Halinko تلفظ Halinko [pl]
 • Ragnà تلفظ Ragnà [pms]
 • Celestyna تلفظ Celestyna [pl]
 • Marysiu تلفظ Marysiu [pl]
 • Oktawia تلفظ Oktawia [pl]
 • Penelopa تلفظ Penelopa [pl]
 • Natalio تلفظ Natalio [pl]
 • Włodzisława تلفظ Włodzisława [pl]
 • Telimena تلفظ Telimena [pl]
 • Rutka تلفظ Rutka [pl]
 • Jadwisia تلفظ Jadwisia [pl]
 • Leneke تلفظ Leneke [de]
 • Margréit تلفظ Margréit [lb]
 • Zuzanno تلفظ Zuzanno [pl]
 • Alojza تلفظ Alojza [pl]
 • Kwiryna تلفظ Kwiryna [pl]
 • Wiktorii تلفظ Wiktorii [pl]
 • Maryją تلفظ Maryją [pl]
 • ضبط تلفظ Amekana Amekana [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bredach Bredach [gd] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Daearen Daearen [cy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Elikapeka Elikapeka [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Iekika Iekika [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Marsaili Marsaili [gd | sco] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Neilina Neilina [gd] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nikeki Nikeki [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Paloke Paloke [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Xiaoliu Xiaoliu [my] در انتظار تلفظ