دسته‌بندی:

England

تصديق England تلفظ ها

 • Powderham Castle تلفظ Powderham Castle [en]
 • A NIghtingale Sang in Berkeley Square تلفظ A NIghtingale Sang in Berkeley Square [en]
 • Nuneham Courtenay تلفظ Nuneham Courtenay [en]
 • Chirbury تلفظ Chirbury [en]
 • Bodleian Library تلفظ Bodleian Library [en]
 • Kilpeck تلفظ Kilpeck [en]
 • Sedbusk تلفظ Sedbusk [en]
 • Edington تلفظ Edington [en]
 • Aysgarth تلفظ Aysgarth [en]
 • Hilmarton تلفظ Hilmarton [en]
 • Isis تلفظ Isis [en]
 • ضبط تلفظ polony polony [en] در انتظار تلفظ
 • Childwickbury تلفظ Childwickbury [en]
 • ضبط تلفظ Dominic Iorfa Dominic Iorfa [en] در انتظار تلفظ
 • Gary Bowyer تلفظ Gary Bowyer [en]
 • ضبط تلفظ Aldworth Aldworth [en | es] در انتظار تلفظ
 • Ashbury تلفظ Ashbury [en]
 • Clench Common تلفظ Clench Common [en]
 • cadley تلفظ cadley [gv]
 • ضبط تلفظ Savernake Savernake [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Shuthonger Shuthonger [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Blaisdon Blaisdon [en] در انتظار تلفظ
 • Westbury-on-Severn تلفظ Westbury-on-Severn [en]
 • ضبط تلفظ Dymock Dymock [en] در انتظار تلفظ
 • Gamages تلفظ Gamages [en]
 • Calshot تلفظ Calshot [en]
 • Missenden تلفظ Missenden [en]
 • The Three Lions تلفظ The Three Lions [en]
 • ضبط تلفظ Tangmere Tangmere [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Wanborough Wanborough [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Danny Batth Danny Batth [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Henri Lansbury Henri Lansbury [en] در انتظار تلفظ
 • Bitton تلفظ Bitton [de]
 • Etruria تلفظ Etruria [it]
 • Dagenham تلفظ Dagenham [en]
 • ضبط تلفظ Stainton Stainton [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Gedney Gedney [en | es] در انتظار تلفظ
 • Somersham تلفظ Somersham [en]
 • Leybourne تلفظ Leybourne [en]
 • ضبط تلفظ Hoole Hoole [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Isle of Axholme Isle of Axholme [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Swaby Swaby [en] در انتظار تلفظ
 • Worcestershire تلفظ Worcestershire [en]
 • ضبط تلفظ Carrutherstown Carrutherstown [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Andrew Tutte Andrew Tutte [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kyel Reid Kyel Reid [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kassam Stadium Kassam Stadium [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Crosthwaite Crosthwaite [en | es] در انتظار تلفظ
 • Swaythling تلفظ Swaythling [en]
 • Jorge Grant تلفظ Jorge Grant [en]
 • Newmarket تلفظ Newmarket [en]
 • Bisley تلفظ Bisley [en]
 • Pitton تلفظ Pitton [en]
 • Pulloxhill تلفظ Pulloxhill [en]
 • Bygrave تلفظ Bygrave [en]
 • Renhold تلفظ Renhold [en]
 • Houghton Conquest تلفظ Houghton Conquest [en]
 • Morwenstow تلفظ Morwenstow [en]
 • Wimpole تلفظ Wimpole [en]
 • Donmar Warehouse تلفظ Donmar Warehouse [en]
 • Stoodleigh تلفظ Stoodleigh [en]
 • Hazlemere تلفظ Hazlemere [en]
 • ضبط تلفظ Logris Logris [cy] در انتظار تلفظ
 • Logres تلفظ Logres [es]
 • Lloegyr تلفظ Lloegyr [cy]
 • ضبط تلفظ Loegria Loegria [cy] در انتظار تلفظ
 • トミー・ロビンソン تلفظ トミー・ロビンソン [ja]
 • Fylde تلفظ Fylde [da]
 • Ayot St Lawrence تلفظ Ayot St Lawrence [en]
 • Uffington تلفظ Uffington [en]
 • Applethwaite تلفظ Applethwaite [en]
 • Rhinefield تلفظ Rhinefield [en]
 • Palace of Placentia تلفظ Palace of Placentia [en]
 • New Forest تلفظ New Forest [en]
 • sceptre'd isle تلفظ sceptre'd isle [en]
 • コッツウォルズ تلفظ コッツウォルズ [ja]
 • 英国人 تلفظ 英国人 [zh]
 • Twice Brewed تلفظ Twice Brewed [en]
 • Once Brewed تلفظ Once Brewed [en]
 • Greenhead تلفظ Greenhead [en]
 • RAF Brize Norton تلفظ RAF Brize Norton [en]
 • Godminster تلفظ Godminster [en]
 • Diamond Head تلفظ Diamond Head [en]
 • Donington تلفظ Donington [en]
 • Quenington تلفظ Quenington [en]
 • St Osyth تلفظ St Osyth [en]
 • jaywick تلفظ jaywick [en]
 • ardleigh تلفظ ardleigh [en]
 • Arley تلفظ Arley [en]
 • Braceby تلفظ Braceby [en]
 • Roos تلفظ Roos [nl]
 • Datchet تلفظ Datchet [en]
 • Boveney تلفظ Boveney [en]
 • chila تلفظ chila [es]
 • Stoneleigh تلفظ Stoneleigh [en]
 • 영국 تلفظ 영국 [ko]
 • 英国 تلفظ 英国 [zh]
 • Bury St Edmonds تلفظ Bury St Edmonds [en]
 • River Cam تلفظ River Cam [en]
 • Carl Jenkinson تلفظ Carl Jenkinson [en]