دسته‌بندی:

diminutive form

تصديق diminutive form تلفظ ها