دسته‌بندی:

chinese idiom

تصديق chinese idiom تلفظ ها