دسته‌بندی:

Bannatiran

تصديق Bannatiran تلفظ ها

 • Aya تلفظ Aya [es]
 • naudi تلفظ naudi [et]
 • Kayo تلفظ Kayo [tl]
 • sumina تلفظ sumina [pl]
 • ضبط تلفظ dutdot dutdot [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ liday liday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panawam panawam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ suminakan suminakan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdotem dutdotem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ matumpungan matumpungan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panggep panggep [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agdissu agdissu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdoten dutdoten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maudi maudi [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panggepmo panggepmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agsina sadino agsina sadino [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dutdotmo dutdotmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagdissu nagdissu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ papanam papanam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kalilibnosan kalilibnosan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagsina nagsina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ patuluyan patuluyan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aya't aya't [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kamaudianan kamaudianan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagsisina nagsisina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ saydiay saydiay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ babawyem babawyem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kauddian kauddian [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ simmina simmina [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bannatiran bannatiran [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagdissuan pagdissuan [ilo] در انتظار تلفظ