دسته‌بندی:

animal husbandry

تصديق animal husbandry تلفظ ها