دسته‌بندی:

Alphabet - Dutch

تصديق Alphabet - Dutch تلفظ ها

  • e تلفظ e [fr]
  • C تلفظ C [en]
  • S تلفظ S [en]