دسته‌بندی:

alfabeto

تصديق alfabeto تلفظ ها

 • a تلفظ a [en]
 • e تلفظ e [fr]
 • C تلفظ C [de]
 • B تلفظ B [en]
 • F تلفظ F [de]
 • D تلفظ D [de]
 • X تلفظ X [en]
 • Q تلفظ Q [en]
 • cu تلفظ cu [pt]
 • S تلفظ S [en]
 • ñ تلفظ ñ [es]
 • Caelum تلفظ Caelum [la]
 • ge تلفظ ge [sv]
 • ca تلفظ ca [vi]
 • uve تلفظ uve [it]
 • i griega تلفظ i griega [es]
 • alfabetu تلفظ alfabetu [ast]
 • abecé تلفظ abecé [es]
 • ضبط تلفظ alfabhethi alfabhethi [zu] در انتظار تلفظ