دسته بندی:

alcohol beverage

تصديق alcohol beverage تلفظ ها