دسته‌بندی:

aggettivo qualificativo

تصديق aggettivo qualificativo تلفظ ها