دسته‌بندی:

adverbio de cantidad

تصديق adverbio de cantidad تلفظ ها

  • muito تلفظ
    muito [pt]