دسته بندی:

abreviatura

تصديق abreviatura تلفظ ها