دسته‌بندی:

abecedario

تصديق abecedario تلفظ ها

  • C تلفظ C [en]
  • X تلفظ X [en]
  • Q تلفظ Q [en]
  • ñ تلفظ ñ [es]