دسته‌بندی:

año

تصديق año تلفظ ها

  • 1985 تلفظ 1985 [ga]
  • 1980 تلفظ 1980 [en]
  • annu تلفظ annu [scn]
  • en un año تلفظ en un año [es]
  • ضبط تلفظ mata hiti mata hiti [rap] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ tripantü tripantü [arn] در انتظار تلفظ