دسته‌بندی:

제주

تصديق 제주 تلفظ ها

  • 탐라 تلفظ 탐라 [ko]
  • ضبط تلفظ 돌하르방 돌하르방 [ko] در انتظار تلفظ