دسته‌بندی:

여름

تصديق 여름 تلفظ ها

  • 夏 تلفظ [ja]
  • なつ تلفظ なつ [ja]
  • 미깡 تلفظ 미깡 [jje]