دسته‌بندی:

难读字

تصديق 难读字 تلفظ ها

 • 堇 تلفظ [zh]
 • 訾 تلفظ [wuu]
 • 畋 تلفظ [yue]
 • 邗 تلفظ [yue]
 • 鹺 تلفظ [zh]
 • 覿 تلفظ 覿 [yue]
 • 埏 تلفظ [zh]
 • 浞 تلفظ [wuu]
 • 鴰 تلفظ [zh]
 • 鶻 تلفظ [zh]
 • 咻 تلفظ [zh]
 • 妁 تلفظ [zh]
 • 驍 تلفظ [zh]
 • 旒 تلفظ [yue]
 • 鱧 تلفظ [zh]
 • 嘵 تلفظ [zh]
 • 榷 تلفظ [wuu]
 • 泠 تلفظ [yue]
 • 艿 تلفظ [wuu]
 • 頇 تلفظ [zh]
 • 猬 تلفظ [zh]
 • 嚆 تلفظ [zh]
 • 埯 تلفظ [zh]
 • 襦 تلفظ [zh]
 • 呔 تلفظ [yue]
 • 嘜 تلفظ [zh]
 • 駘 تلفظ [zh]
 • 墀 تلفظ [zh]
 • 篼 تلفظ [wuu]
 • 俳 تلفظ [zh]
 • 炷 تلفظ [zh]
 • 詆 تلفظ [yue]
 • 紆 تلفظ [yue]
 • 邛 تلفظ [yue]
 • 郛 تلفظ [yue]
 • 媼 تلفظ [zh]
 • 喈 تلفظ [zh]
 • 珥 تلفظ [yue]
 • 峴 تلفظ [yue]
 • 郾 تلفظ [yue]
 • 煸 تلفظ [zh]
 • 髂 تلفظ [zh]
 • 芻 تلفظ [yue]
 • 鵂 تلفظ [zh]
 • 鰷 تلفظ [zh]
 • 矬 تلفظ [yue]
 • 鴣 تلفظ [zh]
 • 曷 تلفظ [yue]
 • 魴 تلفظ [zh]
 • 泫 تلفظ [yue]
 • 釬 تلفظ [yue]
 • 哿 تلفظ [zh]
 • 鞅 تلفظ [zh]
 • 杌 تلفظ [yue]
 • 騮 تلفظ [zh]
 • 洎 تلفظ [zh]
 • 嫵 تلفظ [zh]
 • 兕 تلفظ [zh]
 • 壅 تلفظ [zh]
 • 嫠 تلفظ [zh]
 • 菰 تلفظ [ja]
 • 眙 تلفظ [wuu]
 • 靼 تلفظ [zh]
 • 莞 تلفظ [wuu]
 • 罨 تلفظ [yue]
 • 詎 تلفظ [yue]
 • 舨 تلفظ [wuu]
 • 埡 تلفظ [zh]
 • 鯪 تلفظ [zh]
 • 鬲 تلفظ [zh]
 • 坩 تلفظ [zh]
 • 齠 تلفظ [zh]
 • 塥 تلفظ [zh]
 • 鵯 تلفظ [zh]
 • 氐 تلفظ [yue]
 • 萇 تلفظ [yue]
 • 訇 تلفظ [yue]
 • 蠊 تلفظ [zh]
 • 倏 تلفظ [yue]
 • 芑 تلفظ [yue]
 • 芤 تلفظ [yue]
 • 杵 تلفظ [yue]
 • 鼽 تلفظ [zh]
 • 髁 تلفظ [zh]
 • 唪 تلفظ [zh]
 • 櫳 تلفظ [yue]
 • 苡 تلفظ [yue]
 • 顙 تلفظ [zh]
 • 揸 تلفظ [yue]
 • 詮 تلفظ [yue]
 • 櫨 تلفظ [yue]
 • 麩 تلفظ [zh]
 • 貲 تلفظ [yue]
 • 閎 تلفظ [yue]
 • 汊 تلفظ [yue]
 • 碓 تلفظ [hak]
 • 嗌 تلفظ [yue]
 • 泐 تلفظ [yue]
 • 佴 تلفظ [zh]
 • 黥 تلفظ [zh]