دسته‌بندی:

难读字

تصديق 难读字 تلفظ ها

 • 妣 تلفظ [zh]
 • 齔 تلفظ [zh]
 • 睚 تلفظ [yue]
 • 軔 تلفظ [yue]
 • 黌 تلفظ [zh]
 • 髫 تلفظ [zh]
 • 鯫 تلفظ [zh]
 • 喹 تلفظ [zh]
 • 紼 تلفظ [yue]
 • 麇 تلفظ [zh]
 • 酡 تلفظ [zh]
 • 鄆 تلفظ [yue]
 • 鯧 تلفظ [zh]
 • 忭 تلفظ [yue]
 • 鏤 تلفظ [yue]
 • 傴 تلفظ [yue]
 • 呋 تلفظ [zh]
 • 埽 تلفظ [zh]
 • 佤 تلفظ [zh]
 • 厙 تلفظ [zh]
 • 椏 تلفظ [zh]
 • 亍 تلفظ [zh]
 • 嗾 تلفظ [zh]
 • 讞 تلفظ [yue]
 • 虼 تلفظ [yue]
 • 黟 تلفظ [zh]
 • 痧 تلفظ [wuu]
 • 氘 تلفظ [yue]
 • 匭 تلفظ [yue]
 • 揎 تلفظ [wuu]
 • 魈 تلفظ [zh]
 • 陂 تلفظ [yue]
 • 鼉 تلفظ [zh]
 • 倨 تلفظ [zh]
 • 玎 تلفظ [yue]
 • 讖 تلفظ [wuu]
 • 龠 تلفظ [zh]
 • 甑 تلفظ [gan]
 • 嚦 تلفظ [zh]
 • 噦 تلفظ [wuu]
 • 舁 تلفظ [yue]
 • 濮 تلفظ [wuu]
 • 扃 تلفظ [yue]
 • 邾 تلفظ [yue]
 • 詬 تلفظ [yue]
 • 驊 تلفظ [zh]
 • 卮 تلفظ [yue]
 • 嘀 تلفظ [zh]
 • 饈 تلفظ [zh]
 • 珩 تلفظ [zh]
 • 蚰 تلفظ [wuu]
 • 鱖 تلفظ [zh]
 • 攖 تلفظ [zh]
 • 襞 تلفظ [zh]
 • 鵒 تلفظ [zh]
 • 摭 تلفظ [wuu]
 • 嗬 تلفظ [zh]
 • 茭 تلفظ [wuu]
 • 軛 تلفظ [zh]
 • 汜 تلفظ [yue]
 • 驂 تلفظ [zh]
 • 抻 تلفظ [yue]
 • 苒 تلفظ [yue]
 • 墒 تلفظ [zh]
 • 玟 تلفظ [yue]
 • 疣 تلفظ [zh]
 • 騏 تلفظ [zh]
 • 廡 تلفظ [yue]
 • 鯗 تلفظ [zh]
 • 甏 تلفظ [wuu]
 • 驄 تلفظ [zh]
 • 疵 تلفظ [wuu]
 • 瘞 تلفظ [wuu]
 • 朐 تلفظ [yue]
 • 燁 تلفظ [yue]
 • 藶 تلفظ [yue]
 • 鏨 تلفظ [ja]
 • 祜 تلفظ [zh]
 • 僭 تلفظ [yue]
 • 氕 تلفظ [yue]
 • 輅 تلفظ [yue]
 • 綸 تلفظ [yue]
 • 笪 تلفظ [zh]
 • 耔 تلفظ [yue]
 • 坻 تلفظ [zh]
 • 岣 تلفظ [yue]
 • 弳 تلفظ [yue]
 • 阱 تلفظ [zh]
 • 駔 تلفظ [zh]
 • 噱 تلفظ [zh]
 • 孛 تلفظ [zh]
 • 炔 تلفظ [wuu]
 • 砹 تلفظ [wuu]
 • 嗍 تلفظ [wuu]
 • 氚 تلفظ [yue]
 • 沍 تلفظ [yue]
 • 蜱 تلفظ [zh]
 • 蹙 تلفظ [wuu]
 • 瘵 تلفظ [hak]
 • 瓚 تلفظ [zh]