دسته‌بندی:

难读字

تصديق 难读字 تلفظ ها

 • 箸 تلفظ [ja]
 • 畀 تلفظ [wuu]
 • 鮪 تلفظ [ja]
 • 尻 تلفظ [zh]
 • 氽 تلفظ [wuu]
 • 恁 تلفظ [zh]
 • 艮 تلفظ [yue]
 • 膣 تلفظ [ja]
 • 咄 تلفظ [yue]
 • 饕 تلفظ [zh]
 • 鯖 تلفظ [ja]
 • 霰 تلفظ [ja]
 • 箐 تلفظ [zh]
 • 噎 تلفظ [yue]
 • 厶 تلفظ [zh]
 • 捩 تلفظ [wuu]
 • 鷲 تلفظ [zh]
 • 郜 تلفظ [zh]
 • 摺 تلفظ [yue]
 • 鮎 تلفظ [zh]
 • 爿 تلفظ [yue]
 • 鱔 تلفظ [zh]
 • 锿 تلفظ [zh]
 • 褚 تلفظ [zh]
 • 呦 تلفظ [yue]
 • 嬲 تلفظ [wuu]
 • 鐾 تلفظ [wuu]
 • 尢 تلفظ [yue]
 • 桁 تلفظ [ja]
 • 蘸 تلفظ [yue]
 • 熵 تلفظ [zh]
 • 銃 تلفظ [ja]
 • 暉 تلفظ [yue]
 • 曜 تلفظ [ja]
 • 鱈 تلفظ [zh]
 • 摜 تلفظ [wuu]
 • 汞 تلفظ [zh]
 • 滎 تلفظ [yue]
 • 疋 تلفظ [zh]
 • 昕 تلفظ [yue]
 • 鈿 تلفظ [wuu]
 • 蠹 تلفظ [yue]
 • 囝 تلفظ [zh]
 • 囟 تلفظ [wuu]
 • 鉍 تلفظ [zh]
 • 氪 تلفظ [wuu]
 • 憮 تلفظ [yue]
 • 鎧 تلفظ [ja]
 • 摑 تلفظ [wuu]
 • 紺 تلفظ [yue]
 • 鉈 تلفظ [zh]
 • 諶 تلفظ [zh]
 • 飭 تلفظ [zh]
 • 妤 تلفظ [zh]
 • 溻 تلفظ [wuu]
 • 鉭 تلفظ [zh]
 • 巽 تلفظ [zh]
 • 擘 تلفظ [yue]
 • 猷 تلفظ [zh]
 • 鬈 تلفظ [zh]
 • 妗 تلفظ [zh]
 • 覃 تلفظ [zh]
 • 镨 تلفظ [zh]
 • 爻 تلفظ [wuu]
 • 焓 تلفظ [zh]
 • 堍 تلفظ [zh]
 • 鯛 تلفظ [zh]
 • 猢 تلفظ [wuu]
 • 碇 تلفظ [ja]
 • 釩 تلفظ [zh]
 • 銪 تلفظ [zh]
 • 纛 تلفظ [yue]
 • 銠 تلفظ [zh]
 • 跛 تلفظ [hak]
 • 髑 تلفظ [zh]
 • 諗 تلفظ [yue]
 • 鏑 تلفظ [zh]
 • 餮 تلفظ [zh]
 • 釷 تلفظ [yue]
 • 沂 تلفظ [yue]
 • 搿 تلفظ [wuu]
 • 鉻 تلفظ [zh]
 • 邸 تلفظ [yue]
 • 釔 تلفظ [zh]
 • 呃 تلفظ [zh]
 • 鋏 تلفظ [ja]
 • 鑭 تلفظ [zh]
 • 弁 تلفظ [zh]
 • 鄢 تلفظ [zh]
 • 蜆 تلفظ [yue]
 • 邐 تلفظ [yue]
 • 镅 تلفظ [zh]
 • 鈮 تلفظ [yue]
 • 鍺 تلفظ [yue]
 • 垓 تلفظ [ja]
 • 鵜 تلفظ [zh]
 • 枰 تلفظ [yue]
 • 墁 تلفظ [yue]
 • 铹 تلفظ [zh]
 • 铽 تلفظ [zh]