دسته‌بندی:

豎的俗字

تصديق 豎的俗字 تلفظ ها

  • 竖 تلفظ [zh]